E-læring → FSE → Skip/Offshore

FSE Skip Lav- og Høyspenning


Description
FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg.
Oppdatering gjør at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og hjertekompresjon).
Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring jf. veiledning til §7 i FSE.

Personer som arbeider i og vedlikeholder både elektriske lav- og høyspenningsanlegg på NIS- og NOR-registrerte skip. Dette gjelder alle faggrupper som har befatning med det elektriske anlegget ombord. Foruten elektrofagfolk gjelder dette også f.eks. maskinister, tele- og instrumentpersonell og automatikere.

Kurset inneholder disse emnene:
●   Ansvar og konsekvenser av strømskader
●   Planlegging
●   Adgang
●   Arbeid på frakoblet anlegg
●   Arbeid nær ved spenningssatte deler
●   Arbeid under spenning
●   Ulykkesberedskap og melderutiner
●   Verneutstyr og måleinstrumenter
●   Tilsyn og lovbestemmelser
●   Teoretisk førstehjelp, strømskader

Kurset har en felles innledning om temaer som er like for lav- og høyspenningsområdene.
Kurset tar også for seg de spesifikke arbeidsmetodene for lav-og høyspenning og deretter teoretisk førstehjelp.
Avslutningsvis er det en teoretisk prøve som må bestås.
Content
 • Leksjon 1 - Del 1 Formål og senskader
 • Leksjon 1 - Del 2 Formål og senskader
 • Leksjon 1 - Del 3 Formål og senskader
 • Leksjon 1 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 2 - Planlegging
 • Leksjon 2 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 3 - Adgang
 • Leksjon 3 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 4 - Beredskap og melderutiner
 • Leksjon 4 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 5 - Personlig beskyttelse og måleinstrumenter
 • Leksjon 5 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 6 - Arbeid på frakoblet anlegg
 • Leksjon 6 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 7 - Del 1 AUS og arbeid nær ved spenningssatt anlegg
 • Leksjon 7 - Del 2 AUS og arbeid nær ved spenningssatt anlegg
 • Leksjon 7 -Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 8 - Utstyr til høyspenningsarbeid
 • Leksjon 8 -Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 9 - Frakoblet anlegg høyspenning
 • Leksjon 9 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 10 - Arbeid nær høyspenning
 • Leksjon 10 - Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 11 - AUS Høyspenning
 • Leksjon 11- Arbeidsoppgaver
 • Leksjon 12 - Førstehjelp Del 1
 • VIDEO - Stabilt sideleie
 • Leksjon 12 - Førstehjelp Del 2
 • VIDEO - Hjerte Lunge Redning
 • Leksjon 12 - Førstehjelp Del 3
 • Leksjon 12 - Arbeidsoppgaver
 • Evalueringsskjema
 • Avsluttende Teoretisk Prøve
Completion rules
 • You must complete the test "Avsluttende Teoretisk Prøve"
 • Leads to a certificate with a duration: 1 year