Course
Stillasbruker (55234)
kr1,190.00
... /
Norsk
/
Stillas
Stillasbruker (55234)
Målsettingen med opplæringen ved stillasbruker kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås. Kursinnhold: -Lover og forskrifter -Fallsikring,...
Dekksoperatør Modul P-2.6
kr2,990.00
... /
Norsk
/
Petroleumstilsynet
Dekksoperatør Modul P-2.6
Dette er ikke et kurs men en veiledning med steg for steg guide til å fullføre opplæringsprosessen som dekksoperatør. Ved gjennomført prosess, bestått teoretisk prøve hos oss og innsending av all påkrevd dokumentasjon utsteder vi...
Farlig verktøy
kr625.00
E-læring
Farlig verktøy
Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid»...
FSE Industri - Lavspenning
kr625.00
Klasseromskurs
/
Gamle kursmoduler
FSE Industri - Lavspenning
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).   Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og...
FSE Industri Lavspenning
... /
FSE
/
Industri
FSE Industri Lavspenning
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).   Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og...
FSE Skip Lav- og Høyspenning
kr1,150.00
... /
FSE
/
Skip/Offshore
FSE Skip Lav- og Høyspenning
FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Oppdatering gjør at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med...
FSE Skip Lavspenning
kr625.00
... /
FSE
/
Skip/Offshore
FSE Skip Lavspenning
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og...
G5 Offshorekran fadderveiledning
kr1,990.00
E-læring
G5 Offshorekran fadderveiledning
Veiledning for de som skal være faddere for fremtidige operatører av G5 Offshorekran. Kurset gir en innføring i opplæringsløpet til G5 offshorekran, relevante lover og regler, krav til fadder, fadderollen og kontroll/dokumentasjon. 1....
Håndtering av farlig gods sjøtransport, IMDG
kr2,990.00
E-læring
Håndtering av farlig gods sjøtransport, IMDG
Hovedmålet er å gi personell som skal utøve rollene som signalgiver, anhuker og dekksoperatør tilstrekkelig kjennskap om håndtering og transport av farlig gods og farlig avfall, til å kunne identifisere farer og risiko ved håndtering av...
Modul 1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
kr1,000.00
E-læring
Modul 1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck, masseforflytningsmaskiner og kraner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre fellesteorien må man avlegge...

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.