Klasseromskurs → Norsk → Stillas

Stillasbruker (55234)


Description
Målsettingen med opplæringen ved stillasbruker kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås.

Kursinnhold:
-Lover og forskrifter
-Fallsikring, personsikring og kollektiv sikring
-Forståelse for oppbygging, virkemåte og oppstilling
-Førbrukskontroll og rutiner for avmelding av feil og mangler
-Sikker bruk
-Ulykker og farlige situasjoner
-Brukerens kvalifikasjoner og ansvar
Content
 • Leksjon 1 - Velkommen
 • Leksjon 2 - Arbeid i høyden
 • Leksjon 3 - Kollektive og personlige vernetiltak
 • Leksjon 3 - Øvingsoppgaver
 • Leksjon 4 - Generelt om stillas
 • Leksjon 4 - Øvingsoppgaver
 • Leksjon 5 - Stillastyper
 • Leksjon 5 - Øvingsoppgaver
 • Leksjon 6 - Belastninger og påkjenninger
 • Leksjon 6 - Øvingsoppgaver
 • Leksjon 7 - Kontroll av stillas
 • Leksjon 7 - Øvingsoppgaver
 • Leksjon 8 - Stiger
 • Leksjon 8 - Øvingsoppgaver
 • Leksjon 9 - Fallende gjenstander
 • Video - Fallende gjenstander
 • Leksjon 9 - Øvingsoppgaver
 • Evalueringsskjema
 • Stillasbruker Eksamen
 • Stillasbruker - Kollektive og personlige vernetiltak
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever