Course
Stillasbruker (55234)
kr790.00
... /
Norsk
/
Stillas
Stillasbruker (55234)
Målsettingen med opplæringen ved stillasbruker kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås. Kursinnhold: -Lover og forskrifter -Fallsikring,...
Confined space - Gas measurement before entry
Klasseromskurs
/
Engelsk
Confined space - Gas measurement before entry
Fallsikring Grunnleggende
kr1,990.00
... /
Arbeid i høyden
/
Fallsikring
Fallsikring Grunnleggende
Krav til kompetanse for bruk av fallsikringsutstyr. Personell som skal bruke fallsikringsutstyr, (fallsikringsseler, fangliner, støttebeltesystemer og fallblokker og tilhørende redningsutstyr) skal ha dokumentert praktisk trening og teoretisk...
Farlig Verktøy
kr500.00
Farlig Verktøy
Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid»...
FSE Industri - Lavspenning
kr625.00
... /
FSE
/
Industri
FSE Industri - Lavspenning
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).   Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og...
FSE Skip Lav- og Høyspenning
kr1,150.00
... /
FSE
/
Skip/Offshore
FSE Skip Lav- og Høyspenning
FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Oppdatering gjør at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med...
FSE Skip Lavspenning
kr625.00
... /
FSE
/
Skip/Offshore
FSE Skip Lavspenning
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE inkl. førstehjelp, med unntak av hjerte-lunge-redning. Du må i tillegg til denne teoretiske gjennomgangen i førstehjelp får øvelse i HLR (munn-til-munn og...
G11 Lifting equipment - Documented training
kr2,490.00
Klasseromskurs
/
Engelsk
G11 Lifting equipment - Documented training
The authorities require that slinger / signaler have been documented to be able to do this safely and safely. This is the employer's responsibility ("Regulations on the execution of work" no. 1357, § 10-1 Requirements for documented safety...
G11 Løfteredskap - Dokumentert
kr2,490.00
Klasseromskurs
/
Norsk
G11 Løfteredskap - Dokumentert
Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalgivere har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om...
G5 Offshore crane Re-training with simulator modul P-4.1.1
Klasseromskurs
/
Engelsk
G5 Offshore crane Re-training with simulator modul P-4.1.1

Oh, no. Nothing was found.

Use a different term and try again.