E-læring

G5 Offshorekran fadderveiledning


Beskrivelse
Veiledning for de som skal være faddere for fremtidige operatører av G5 Offshorekran. Kurset gir en innføring i opplæringsløpet til G5 offshorekran, relevante lover og regler, krav til fadder, fadderollen og kontroll/dokumentasjon.

1. april 2022 oppdaterte Arbeidstilsynet forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 med å tilføye offshorekran. Dokumentert sikkerhetsopplæring gitt av sertifisert opplæringsvirksomhet vil fra denne datoen være gjeldene med en overgangsordning til 1. juli 2022.

Ptil har, gjennom Samarbeidsrådet for petroleum, utarbeidet opplæringsplaner for sertifisert opplæring av offshorekranførere. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet.
Innhold
  • G5 offshorekran Fadderveiledning
  • Fadderveiledning hefte G5 Offshorekran STQ
  • Opplæringsplan G5 Offshorekran praksis Modul P-4.1
  • Evalueringsskjema
  • Avsluttende prøve
Fullføringsregler
  • Du må fullføre prøven «Avsluttende prøve»
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid