E-læring

Farlig verktøy


Beskrivelse
Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk.
(«Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.
Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.


Kursinnhold:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold
– Sikker bruk og sikkerhetsregler
– Holdninger og motivasjon
– Lover og forskrifter
Innhold
  • Farlig Verktøy Kurs
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid