E-læring

Modul 1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser


Beskrivelse
Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck,
masseforflytningsmaskiner og kraner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.
For å fullføre fellesteorien må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen.

Hensikten med opplæringen er å gi brukere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-1 og 10-3 
i «Forskrift om utførelse av arbeid» (nr. 1357), en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret,
slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Følgende emner blir gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
– Ytre miljø
– Sikkerhetsbestemmelser
– Farlig gods, merking og håndtering
Innhold
  • Modul 1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Avsluttende prøve Modul 1
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres