E-læring

Verneombud Land


Beskrivelse
I henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4 skal arbeidsgiver sørge for at verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.
Verneombudskurset dekker alle elementer arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver/leder setter seg inn i.
Kurset er også tilfredsstillende som opplæring for representanter for AMU.
Innhold
  • Verneombud på land.
Fullføringsregler
  • Alle enheter må fullføres
  • Leads to a certificate with a duration: For alltid