Farlig Verktøy


Description
Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk.
(«Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.
Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.


Kursinnhold:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold
– Sikker bruk og sikkerhetsregler
– Holdninger og motivasjon
– Lover og forskrifter
Content
 • Velkommen
 • Leksjon 1 - Vinkelsliper del 1
 • Øvingsoppgaver Vinkelsliper Del 1
 • Leksjon 2 - Vinkelsliper del 2
 • Øvingsoppgaver Vinkelsliper Del 2
 • Leksjon 3 - Boltepistol
 • Øvingsoppgaver Boltepistol
 • Leksjon 4 - Spikerpistoler
 • Øvingsoppgaver Spikerpistol
 • Leksjon 5 - Borhammer, pigg- og meiselmaskin
 • Øvingsoppgaver Bor og Meisel
 • Leksjon 6 - Sager
 • Øvingsoppgaver Sager
 • Leksjon 7 -Kjedesag
 • Øvingsoppgaver Kjedesag
 • Avsluttende Prøve
Completion rules
 • You must complete the test "Avsluttende Prøve"
 • Leads to a certificate with a duration: Forever