Klasseromskurs → Norsk

G11 Løfteredskap - Dokumentert


Description
Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalgivere har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk).
I kurset lærer man om HMS og det regelverket som gjelder for arbeid der det utføres løft. Deltaker får også en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de løfteredskaper som blir brukt til å utføre disse oppgavene.

Hensikten med opplæringen er å gi kursdeltakerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgivning, samt bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Vårt e-læring kurs i løfteredskap tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring iht. forskrift.

Innhold:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
• Signalgivning
• Løfteredskap og løftetabeller
• Kontroll og ettersyn
• Merking
• Arbeidsmiljø
• Sikkerhet under arbeid
• Avsluttende teoretisk prøve

Underveis i kurset vil du trenge løftetabeller for å svare på oppgaver - disse finner du under "filer" oppe i den mørkeblå menyen.
Content
 • Leksjon 1 - Løfteinnretninger bruk og virkemåte
 • Leksjon 2 - Arbeidsområder og krav til personell
 • Leksjon 2 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 3 - HMS, ulykker og ansvar
 • Leksjon 3 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 4 - Lover, forskrifter og standarder
 • Leksjon 4 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 5 - Definisjoner, ord og utrykk
 • Leksjon 5 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 6 - Anhuking, tyngdepnkt og arbeidsvinkler
 • Leksjon 7 - Løftetabeller
 • Leksjon 7 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 8 - Fiberstropper
 • Leksjon 8 - -Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 9 - Kjettingredskap
 • Leksjon 9 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 10 - Ståltaustropper
 • Leksjon 10 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 11 - Øyebolter, sjakler
 • Leksjon 12 - Signaler og tegn
 • Leksjon 12 - Øvelsesspørsmål
 • Leksjon 13 - Sikkerhetsregler
 • Leksjon 13 - Øvelsesspørsmål
 • Løftetabeller
 • Evalueringsskjema
 • Avsluttende prøve
Completion rules
 • You must complete the test "Avsluttende prøve"
 • Leads to a certificate with a duration: Forever