E-læring

Stillasbygger inntil 5 meter - Teori


Description
Stillaskurs 2-5 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-2.
Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra 2 meter og inntil 5 meter.
 
I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. 
Stillaskurset er et kvalitetssikret 7,5-timer langt teorikurs i stillasbygging.
Man kan gjennomføre kurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang.
Underveis må man svare på flervalgsoppgaver og til slutt må du gjennom en sluttprøve.
For å få godkjent kurset må man bestå sluttprøven.

Innhold:
Planlegging for montering eller endring av stillaser.
Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
Tillatte belastninger.
Vindforankring.
Kontroll av stillas.
Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
Fallsikring og arbeid i høyden
Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
Godkjenninger og merking av stilas
Krav til prosedyrer
Kompetent person
I krav til opplæring skal en dekke minimum 3 av følgende 7 typer stillas:
1. Rør og koblingsstillas (Obligatorisk)
2. Systemstillas (Obligatorisk)
3. Knektstillas (Valgfri)
4. Rullestillas (Valgfri)
5. Bukkestillas (Valgfri)
6. Trestillas (Valgfri)
7. Hengestillas (Valgfri)

Forkunnskaper:
Deltaker må dokumentere gjennomført fallsikringsopplæring før kursstart eller følge et av våre fallsikringskurs i forkant av kurset. 

Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.
Dersom man ønsker å få utstedt stillasbygger-sertifikat må man i tillegg dokumentere følgende: 7,5 timer praktisk opplæring av kompetent person.
Content
 • Leksjon 1 - Krav til opplæring og ansvar
 • Leksjon 2 - Forskrifter
 • Leksjon 3 - Sikkerhetsregler på arbeidsplassen
 • Leksjon 4 - Inndeling av stillas - komponenter
 • Leksjon 5 - Tekniske krav til stillas og materiell
 • Leksjon 6 - Belastninger og beregninger
 • Leksjon 7 - Vindbelastninger og forankring
 • Leksjon 8 - Montering, demontering og endring av stillas
 • Leksjon 9 - Kontroll og vedlikehold
 • Leksjon 10 - Sikring av utstyr og verktøy
 • Leksjon 11 - Enkel fallsikring repetisjon
 • Eksamen stillasbygger inntil 5 meter
 • Kurs evaluering
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever